Fotograf Johan Wingborg

Arbetar med reportage och reklam för många olika uppdragsgivare.Skolexempel 2002
 • Skolexempel 2002
 • Skolexempel 2003
 • Skolexempel 2004
 • Digitala Illusioner
 • Livsviktigt
 • Från Tanke till Handling
 • Ett år med Handslaget
 • Möt Mig
 • Kerala, alternativ väg till välfärd
 • Att leva med ny hjärtklaff
 • Agenda Magazine
 • Volvo
 • Volvo
 • Specma
 • Västra Götalandsregionen
 • Medic Hus
 • Västra Götalandsregionen
 • Göteborgs stad, Lundby
 • Göteborgs universitet
 • Göteborgs universitet
 • Göteborgs universitet
 • Göteborgs universitet
 • GU Spegeln
 • GU Journalen
 • GU Journalen
 • Göteborgs universitet