Johan Wingborg, Fotograf

Arbetar med reportage och reklam för många olika uppdragsgivare.